2017.március 9.-től benzinkútunkon is váltható viszonylati jegy,és egyenlegfeltöltés is lehetséges.

Az e-útdíj     

 

  kártyával is fizethető!

A rendszer bevezetéséről

2013. július 1-jétől hazánkban is bevezették a megtett úttal arányos elektronikus útdíjszedési rendszert, amely a magyar úthálózat (autópályák, autóutak és főutak) kijelölt, összesen 6500 km hosszú szakaszaira vonatkozik.

Az új rendszer megfelel az európai uniós technológiai követelményeknek és Európai Elektronikus Útdíj Szolgáltatás (EETS) kompatibilis (az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. tv.). A megtett úttal arányos díjfizetés mértéke függ a használatba vett út kategóriájától, a gépjármű kategóriájától >> (J2, J3, J4) és környezetvédelmi besorolásától is.

A Magyar Kormány a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-t jelölte ki az útdíjszedői és az egyetemes útdíjszolgáltatói feladatok ellátására, emellett a társaság az ellenőrzés támogatásában is fontos szerepet tölt be.

A díj mértékét az európai uniós követelményeknek megfelelően határozták meg (az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet alapján), az út kategóriájának, a gépjármű kategóriájának (J2, J3, J4) és környezetvédelmi (emissziós) besorolásának függvényében. Az alábbi táblázat alapján megtekintheti, hogy gépjárműve - tengelyszáma alapján - melyik kategóriába tartozik.

Kategóriák

KATEGÓRIA TENGELYSZÁM
J2 kategória 3,5 t össztömeg feletti tehergépjármű két tengellyel
J3 kategória 3,5 t össztömeg feletti tehergépjármű három tengellyel
J4 kategória 3,5 t össztömeg feletti tehergépjármű négy vagy több tengellyel

 

Az úthasználat bruttó díja (Ft/km)

A díj mértékét az európai uniós követelményeknek megfelelően határozták meg (az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet, az út kategóriájának, a gépjármű kategóriájának (J2, J3, J4) és környezetvédelmi (emissziós) besorolásának függvényében.

Érvényes 2022. október 15-től.  Az úthasználat díja az általános forgalmi adót is magába foglaló bruttó díj (Ft/km). 

 

A táblázat megnyitása új ablakban: Ide kattintva

Környezetvédelmi osztályok

EURO kibocsátási osztályok szerinti differenciáló tényezők az útdíj mértékének meghatározásához* * A 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján.

Bírságtételek

 

A HU-GO e-útdíj rendszerben a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt. ellenőrzés támogatási tevékenységet lát el a díjköteles úthálózaton található fix ellenőrző portálok és mobil adatgyűjtő járművek segítségével. A díjellenőrzés 0-24 órában történik, az adott járműről a rendszer azonnal megállapítja, hogy rendelkezik-e érvényes úthasználati jogosultsággal.

A jogosulatlan úthasználat szankciója közigazgatási bírság, melynek kiszabására a hatóság jogosult. A felelősségre vonás helyszíni megállításos ellenőrzés során, illetve az objektív felelősség elve alapján történhet.

Az erre vonatkozó, módosított jogszabály (410/2007. számú Kormányrendelet) jogosulatlan úthasználat esetén figyelembe veszi a jogosulatlanság időbeliségét, és három idősáv szerint állapítja meg a bírság mértékét. Ez lehetővé teszi, hogy az úthasználó a hiba észlelését követően rövid időn belül korrigálni tudjon, és így mentesüljön a nagyobb bírság megfizetésétől. Ebben segítséget jelent a HU-GO bírságriasztás funkciója, amelynek aktiválásával a NÚSZ ellenőrzési rendszere jogosulatlan úthasználat esetén azonnal figyelmeztetést küld az úthasználónak.

A módosított rendelet a bírságtételeket azon elv szerint osztja három különböző kategóriába, hogy a jogosulatlan úthasználat első észlelését követő 8 órás idősávon belül történtek-e további szabályszegések. Ez alapján az úthasználó:

 • mérsékelt bírságösszeg kiszabására számíthat, ha a jogosulatlan úthasználat észlelését követően nem, vagy csak az onnan számított első két órán belül vét a szabályok ellen.
 • normál bírságösszeg kiszabására számíthat, ha az első jogosulatlan úthasználat észlelésétől számított 2. és 4. óra között ismét vét a szabályok ellen, de a 4. órát követően már nem.
 • emelt bírságösszeg kiszabására számíthat, ha az első jogosulatlan úthasználat észlelésétől számított 4. és 8. óra között ismét vét a szabályok ellen.

A járműkategóriák, a szabályszegés módjai és az idősávok szerint meghatározott bírságtételeket az alábbi táblázat tartalmazza:

A képre kattintva nagyban megnyílik.

Útdíjköteles úthálózat

 

A HU-GO elektronikus útdíjszedési rendszerben 2017. január 1-től az alábbi útszakaszokat lehet díjmentesen használni:

  •  az M0 autóút alábbi szakaszai:

              o  az 1. számú főút és az M5 autópálya közötti szakasz,

              o  Megyeri híd (a 2. számú főút és a 11. számú főút közötti szakasz).

 

HU-GO útdíjköteles úthálózat térképe

  ITT

 

Díjellenőrzés

 

A NÚSZ Zrt., mint az ellenőrzés támogatására kijelölt szervezet a jogosulatlan úthasználat kiszűrését a forgalom megállítása nélkül végzi. Az ennek megállapításához szükséges adatgyűjtés egyrészt fixen telepített eszközökkel, másrészt erre 
a célra kialakított gépjárművekre szerelt berendezésekkel történik. A gyorsforgalmi és főúti pályaszakaszokon fixen telepített portálok száma összesen 74 darab, a folyamatos mobil ellenőrző adatgyűjtést pedig körülbelül 100 gépjármű végzi. 

A fixen telepített díjellenőrző állomások felismerik és rögzítik a keresztmetszeten áthaladó járművek – a díjfizetés szempontjából fontos – adatait. A hordozó járművekbe telepített mobil díjellenőrző berendezések folyamatos adatgyűjtést végeznek, így a díjköteles úthálózat bármely pontján, bármikor ellenőrizhető az úthasználati jogosultság. A begyűjtött adatok alapján egyértelműen meghatározható, hogy az adott jármű az érintett útszakaszon rendelkezik-e úthasználati jogosultsággal.

Amire érdemes odafigyelni a bírság elkerülése érdekében

- Pótkocsi vagy vontatmány le- ill. felkapcsolása esetén fontos a tengelyszám helyes megadása. Például ha két tengelyes járműre pótkocsit akaszt, ami így négy tengelyen folytatja útját, akkor a J2 tengelyszámot J4-re kell átállítani, ha lekapcsolja, akkor pedig vissza kell állítani J2-re. A nem megfelelő tengelyszám megadás közigazgatási bírságot von maga után. A tengelyszám változtatást a rendszerben az utazás megkezdése előtt el kell végezni.

- Fontos a rendszám és a rendszámhoz tartozó felségjelzés helyes megadása, hiszen a rendszám mellett ez a jármű egyértelmű beazonosíthatóságának másik fontos paramétere, és ez utólag, a bírság kiszabását követően nem javítható.

- Viszonylati jegyét mindig az úthasználat megkezdése előtt váltsa meg! A viszonylati jegy csak a kifizetést követően jogosít fel úthasználatra, az adott útszakaszra utólag megváltott jegy jogosulatlan úthasználatnak minősül, ami közigazgatási bírságot von maga után. Az egy irányba megváltott viszonylati jegy kizárólag a megtervezett útvonalra, egy irányban biztosít egyszeri úthasználati jogosultságot. A viszonylati jegy megváltásakor kérjük, fordítson figyelmet a paraméterek helyes beállítására!

- Fedélzeti eszköz segítségével egyszerűbben, kényelmesebben végezhető a bevallás, illetve az útdíjfizetés, de így is oda kell figyelni néhány fontos dologra. A fedélzeti eszköz segítségével történő útdíjfizetésnél már az utazás előtt érdemes ellenőrizni, hogy a fedélzeti eszköz be van kapcsolva, megfelelően működik, hozzá van rendelve az adott járműhöz és a folyószámlán rendelkezésre áll az utazáshoz szükséges egyenleg.

Teendő bírságolásról szóló határozat kézhez vétele után (fellebbezési lehetőség)

Jogkövető magatartással és odafigyeléssel a bírság könnyen elkerülhető. Ha jogosulatlan úthasználattal kapcsolatosan kap bírságolásról szóló határozatot, és jogorvoslattal kíván élni, a rendőrségi határozatban foglaltaknak megfelelően ezt megteheti.

E-útdíjjal kapcsolatos felhasználói tévesztések

 

Kérjük, olvassa el figyelmesen a leggyakoribb HU-GO felhasználói tévesztéseket, és ezekre ügyelve vegye igénybe a díjköteles úthálózatot.

 • A viszonylati jeggyel történő útdíjfizetés esetén az útdíjat minden esetben előre, a díjköteles szakaszra való ráhajtás előtt kell megváltani. A fedélzeti eszközzel történő díjbevallás esetén a bevallás automatikus, de fontos ellenőrizni az eszköz bekapcsolt, működőképes állapotát, valamint a HU-GO-ban vezetett számlán biztosítani az utazáshoz szükséges egyenleget. 

 • Az úthasználati jogosultság megváltásakor még a kifizetés előtt érdemes ellenőrizni a rendszám, és a rendszámhoz tartozó felségjelzés helyességét. Az e-útdíj rendszerben nincs lehetőség a rendszám és felségjel tévesztés utólagos, a bírság kiszabását követő módosítására. 

 • Ha útfelújításból vagy balesetből fakadó terelések esetén le kell térnie az előre megtervezett útvonalról, akkor a kijelölt terelő úton nem kell további útdíjat fizetnie. A díjmentesség azonban kizárólag a terelő útként kijelölt szakaszokra érvényes. Amennyiben ettől eltér, és más díjköteles szakaszokat is igénybe vesz, vagy az első lehetséges alkalomnál nem tér vissza az eredeti útvonalra, akkor az már jogosulatlan úthasználatot eredményez. 

 • A viszonylati jeggyel történő útdíjfizetés esetén a jegy csak a kifizetést követően jogosít fel úthasználatra. A KIOSZK-on kinyomtatott útvonaltervet az úthasználat előtt a pénztárnál ki kell fizetni. Az online útvonaltervezésnél a jegyet regisztrált felhasználóként a HU-GO rendszerben vezetett számláról történő kifizetés után, ad-hoc vásárlás esetén a sikeres bankkártyás fizetési tranzakció visszaigazolását követően lehet megkezdeni az úthasználatot. Fontos tudni, hogy az alkalmi (ad-hoc) viszonylati jegy érvényességi ideje már a kifizetés időpontjában megkezdődik. Elővételre csak a honlapon, regisztrált felhasználóként van lehetősége. 

 • A fedélzeti eszközzel közlekedőknek ügyelniük kell arra, hogy a HU-GO felhasználói fiókban vagy a fedélzeti eszközön mindig az aktuális tengelyszám legyen megadva (pl.: vontatmány fel- ill. lekapcsolásakor). Ugyancsak fontos a helyes környezetvédelmi kategória meghatározása is. 

 • A viszonylati jegy kizárólag a megtervezett útvonalra, egy irányban, egyszeri úthasználatot tesz lehetővé. Az útvonaltervezéskor ügyeljünk a kiindulási pont, köztes pontok és célállomás sorrendjének helyes meghatározására. 

 • A viszonylati jegy kizárólag a megtervezett útvonalon jogosít fel úthasználatra. A jogszabályoknak megfelelően az ellenőrzési rendszer akkor sem tud méltányosságot gyakorolni, ha a fuvarozó az autópálya helyett a vele párhuzamosan futó, fajlagosan olcsóbb főúton közlekedik. 

 • A viszonylati jegy kizárólag a megtervezett útvonalon jogosít fel úthasználatra, a kijelölt és előre kifizetett útvonaltól eltérni nem lehet. A jogszabályoknak megfelelően az ellenőrzési rendszer akkor sem tud méltányosságot gyakorolni, ha a fuvarozó az autópálya helyett a vele párhuzamosan futó, fajlagosan olcsóbb főúton közlekedik. 

 • A nem regisztrált felhasználóként vásárolt jegy a vásárlás időpontjától kezdődően a következő naptári nap végéig érvényes, visszaváltására nincs lehetőség. Regisztrált felhasználóként (jól tervezhető fuvarfeladatok esetében) elővételben is megválthatja viszonylati jegyét az úthasználat megkezdését megelőző 30 naptári napon belül, érvényessége a kezdőnap 00 órájától a következő nap 24. órájáig tart. Az ily módon megvásárolt jegy a tervezett úthasználat  érvényességi idejének megkezdése előtti nap 24 óráig visszaváltható.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

     


 

Társoldalaink:


A honlap frissítésének dátuma: 2023. május 1.

Készült operációs rendszerrel.

.